เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Hospital MUDENT

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2023
2 มิถุนายน 2022

ระเบียบการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

เวลาให้บริการ

คลินิค

อัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ช่องทางการติดต่อ Line Official Account ของคลินิกต่างๆ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคทันตกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

@omfsdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิควิทยาเอ็นโดดอนต์

@endo.dtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

@implantdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคทันตกรรมหัตถการ

@operdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคเพรสทีจ

@presdtmu