เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คลินิกที่เปิดให้บริการระบบค่าตอบแทน

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

คลินิกที่เปิดให้บริการระบบค่าตอบแทน

คลินิก

ช่วงเวลาที่เปิด

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คลินิกระบบบริการ 1 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ( คลินิกระบบบริการ 2 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ( คลินิกระบบบริการ 3 )

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม (คลินิกระบบบริการ 4)

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมเด็ก

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา30 น. – 19.30 น.

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

หน่วยห้องผ่าตัด

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.