เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม งานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม งานมหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 14 – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrILv3y8tfYcwpfhP155TSFgDqFJERuSWLJZMrWGXz_gGKpg/viewform

(หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

 

กำหนดการ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1tguzDlG2V7h404AH-RLARtasAr-EZLj9?usp=sharing

ติดต่อสอบถาม : หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โทร.02 200 7792

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566