เว็บไซต์เก่า

โปสเตอร์ทางทันตสุขศึกษา

MU DENT faculty of dentistry

โปสเตอร์ทางทันตสุขศึกษา

ข้อแนะนำในการใช้เฝือกสบฟัน

แปรงสีฟันที่ถูกต้อง

การตรวจคัดกรองการทำงานของช่องปาก

โรคในช่องปากของผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย

“ความสำคัญของสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน”

“อาการแบบนี้…ต้องรักษารากฟันหรือเปล่านะ”

“ลักษณะของฟันที่ต้องรักษารากฟัน”

“ฟันคุด…ไม่ถอนออกได้ไหม”

วิธีป้องกันอาการเสียวฟัน

การรักษาอาการเสียวฟัน

สาเหตุของอาการเสียวฟัน

เสียวฟันเกิดขึ้นได้อย่างไร

สาระน่ารู้ เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ : ฟันดี สุขภาพดี โดย ศาสตราจารย์คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์

“เมื่อไหร่ควรจัดฟัน”

เมื่อใส่ “ฟันเทียม” แล้วมีอาการเจ็บ

การเตรียมลูกไปพบทันตแพทย์ครั้งแรก

การแปรงฟันลูกแต่ละช่วงวัย

การปิดช่องว่างระหว่างฟัน

ข้อแนะนำหลังการอุดฟัน

ภาวะแทรกซ้อนของเชื้อราในช่องปาก

การป้องกันเชื้อราในช่องปาก

การรักษาเชื้อราในช่องปาก

ปัจจัยเสี่ยงของเชื้อราในช่องปาก

เชื้อราในช่องปาก

ร้อนในเป็นแล้วต้องทำอย่างไร

แผลร้อนในป้องกันได้