เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

Hospital MUDENT

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2023
2 มิถุนายน 2022

ระเบียบการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

เวลาให้บริการ

คลินิค

อัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ