เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทย เข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอเชิญผู้มีสัญชาติไทย เข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


บริการทางทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน
ทันตกรรมเด็ก ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน / 1 การรักษา)

 

วันและเวลาที่จัดงาน : 20 ตุลาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รับผู้ใหญ่ 1,230 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.00 – 10.00 น.
(หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด)

 

รับเด็ก 100 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 – 10.00 น.
(หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด) ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4

 

ผู้เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม (ทุกราย) กรุณากรอกใบยินยอมเข้ารับการรักษา
ณ บริเวณจุดรับบัตรคิว หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ :
https://dt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/20231005-form.pdf

 

ติดต่อสอบถาม :
โทร. 02 200 7727, 02 200 7601

ลงข่าว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566