เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ติดต่อเรา

MU DENT faculty of dentistry

ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

รถประจำทางสาย 8, 12, 14 (มินิบัส), 18, 28, 97, 108, 509, 515, 536, 538, 539, 3-26E

ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้าย แล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

รถประจำทางสาย 509, 8, 44, 67

ข้อสังเกต ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

– มาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์
– มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี คณะทันตแพทยศาสตร์อยู่ขวามือ

นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใช้ทางออกหมายเลข 1 เดินมาที่ถนนโยธี ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

(หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในชื่อผู้บริหาร
ประธานที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77007700ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ สุรชัย ชัยวัฒน์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77117711ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์  พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษาคณบดี0-2200-77127712ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดี0-2200-7999

 

(Fax.0-2200-7988)

7999ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
เลขานุการ

 

 

0-2200-7901

 

(ส่วนกลาง Fax.0-2200-7988)

7900,7901 
รองคณบดี0-2200-79987998ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
เลขานุการ0-2200-79027902 
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ0-2200-79127912รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
เลขานุการ0-2200-79117911 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา0-2200-79947994รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
เลขานุการ7906 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล0-2200-79937993รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
เลขานุการ0-2200-79077907 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ0-2200-79917991รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
เลขานุการ0-2200-79097909 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ0-2200-79907990รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
เลขานุการ0-2200-79107910 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม0-2200-79977997รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
เลขานุการ0-2200-79037903 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร0-2200-79957995ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
เลขานุการ0-2200-79057905 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

0-2200-79777977ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
เลขานุการ0-2200-79177917 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

 

มหาจักรีสิรินธร

0-2200-79967996อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
เลขานุการ0-2200-79047904 

 

 

 

ภาควิชาต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7888)

 

 สายตรงภายในสถานที่
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0-2200-7829-30

 

(Fax.0-2200-7828)

7829-30อาคารพรีคลินิก ชั้น 5
หัวหน้าภาค
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

 

0-2200-7805-6

 

(Fax.0-2200-7804)

7805-6อาคารพรีคลินิก ชั้น 7
หัวหน้าภาค0-2200-78077807
ภาควิชาเภสัชวิทยา0-2200-7833-4

 

(Fax.0-2200-7832)

7833-4อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค0-2200-78357835
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

 

0-2200-7849-50

 

(Fax.0-2200-7848)

7849-50อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค0-2200-78517851
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

 

0-2200-7801-2

 

(Fax.0-2200-7800)

7801-2อาคารพรีคลินิก ชั้น 8

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-78037803
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

 

0-2200-7853-4

 

(Fax.0-2200-7852)

7853-4 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-78547854
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา0-2200-7841-2

 

(Fax.0-2200-7840)

7841-2
หัวหน้าภาค0-2200-78437843
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0-2200-7837

 

(Fax.0-2200-7836)

7837-9 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13

 

หัวหน้าภาค 7837 ต่อ 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7845-6

 

(Fax.0-2200-7844)

7845-6
หัวหน้าภาค0-2200-78477847
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

 

0-2200-7821

 

(Fax.0-2200-7820)

7821-2
หัวหน้าภาค7821-2 ต่อ 11
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

 

0-2200-7813-4

 

(Fax.0-2200-7812)

7813-4 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

 

หัวหน้าภาค0-2200-78157815
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

 

0-2200-7809-10

 

(Fax.0-2200-7808)

7809-10
หัวหน้าภาค0-2200-78117811
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

 

วิทยาเอ็นโดดอนต์

0-2200-7825-6

 

(Fax.0-2200-7824)

7825-6
หัวหน้าภาค0-2200-78277827
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว0-2200-78567856-8 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15

 

 

หัวหน้าภาค0-2200-7857 ต่อ 167857 ต่อ 16
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

 

0-2200-7817-8

 

(Fax.0-2200-7816)

7817-8
หัวหน้าภาค0-2200-78197819

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานคณบดี
งานทรัพยากรบุคคล

 

หัวหน้างาน

 

 

0-2200-7574

 

 

7574

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

ธุรการงานทรัพยากรบุคคล0-2200-75717571
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล0-2200-75727572,7541
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล0-2200-75777577
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์0-2200-75737573,7543
หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล0-2200-75767576,7542
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ0-2200-76527652
งานคลัง0-2200-75857585
หน่วยการเงินรับ0-2200-75527552,7523
หน่วยการเงินจ่าย0-2200-75847584,7551,7525,7586
หน่วยบัญชี0-2200-75247524
งานพัสดุ 0-2200-7579

 

(Fax.0-2200-7578)

7579
หน่วยจัดหาพัสดุ0-2200-75807580
หน่วยควบคุมคลังพัสดุ0-2200-75827582
หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ0-2200-75817581,7554
คลังพัสดุกลาง0-2200-75837583อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
งานบริหารทั่วไป0-2200-75617561 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

หน่วยสารบรรณ

 

 

ห้องผลิตเอกสาร

0-2200-7562

 

(Fax.0-2200-7565)

7562

 

 

7560

หน่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร0-2200-79087908อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17
หน่วยกฎหมาย0-2200-75667566อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ0-2200-76537653

 

9936

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ0-2200-76517651อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  0-2200-7588-9

 

(Fax.0-2200-7594)

7588-9

 

7590

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม0-2200-75927592,7546
หน่วยซ่อมบำรุง

 

แจ้งซ่อม

0-2200-7591

 

7591

 

3000

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

แจ้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

0-2200-7593

 

7593

 

5000

หน่วยบริหารสถานที่

 

แจ้งปัญหาด้านอาคารสถานที่

0-2200-7568

 

7568,7563-4

 

2000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยยานพาหนะ

 

สอบถามบริการยานพาหนะ

0-2200-7567

 

7567

 

4000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

0-2200-7570

 

7570

 

1000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 2

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ0-2200-75957595อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยแผนงาน0-2200-75967596
หน่วยงบประมาณและต้นทุน0-2200-75977597-8
งานบริหารคุณภาพ0-2200-76107610-2อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานสื่อสารองค์กร

 

 

0-2200-7600

 

(Fax.0-2200-7609)

7600,7609อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15
หน่วยประชาสัมพันธ์0-2200-7601-27601-2
หน่วยโสตทัศนศึกษา0-2200-7605-67605-6
หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์0-2200-76077607
หน่วยวิเทศสัมพันธ์0-2200-76087608
งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

หัวหน้างาน

0-2200-7613

 

(Fax.0-2200-7682)

7613

 

 

7545

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
หน่วยจัดการข้อมูล7614
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7613-5

 

7613,7615

 

7616

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7617-8

 

7617-8

 

7619

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา0-2200-7643

 

(Fax.0-2200-7683)

7643อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์0-2200-76387638อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

หัวหน้าหน่วย

ห้องพักอาจารย์ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ Mdent by DTS

0-2200-7639

 

7639

 

7687

7688

7686

9912

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3

 

 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต0-2200-7699

 

0-2200-7684

0-2200-7644

7699

 

7684

7644

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา0-2200-76337633,7646
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยบัณฑิตศึกษา0-2200-76347634,7642
หน่วยฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน0-2200-76417641
หน่วยสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม0-2200-76357635
งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ   
หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย0-2200-76367636อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 4
ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center)0-2200-76407640 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ (MDEC)0-2200-76427642อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์0-2200-7649

 

0-2200-7691

0-2200-7695

7649

 

7691

7695

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

 สายตรงภายในสถานที่
สำนักงานการวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย0-2200-7620

 

(Fax.0-2200-7698)

7620อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
หน่วยบริหารจัดการการวิจัย0-2200-76217621
หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย0-2200-76227622อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ0-2200-76237623อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล0-2200-76377637
งานบริการเพื่อการวิจัย0-2200-76247624อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ0-2200-76257625
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค0-2200-76277627
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก0-2200-76267626อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย0-2200-76287628
งานประยุกต์ผลงานวิจัย0-2200-76297629อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คลัง2001/คลัง 1D01)0-2200-76307630
หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ (ร้าน M Dent)0-2200-76317631อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
ศูนย์ผลิตยาและสารทางทันตกรรม0-2849-6600 ต่อ 1021โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ0-2200-76557655อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย7654อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ0-2200-7764

 

(Fax.0-2200-7765)

7764-5อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริหารความเสี่ยง0-2200-7791

 

0-2200-7980

7980,7791,1001
หน่วยตรวจสอบภายใน0-2200-79817981อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์1034อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
สภาอาจารย์0-2200-77867786อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม0-2200-77617761 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 10-2200-77627762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 20-2200-77627762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 30-2200-77637763
งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร   
หน่วยคลังผู้ป่วย0-2200-77981027อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ1018อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 

ห้องสำนักงาน

ห้องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

ห้องจัดชุดเครื่องมือสะอาด

ห้องรับเครื่องมือปราศจากเชื้อ

สำนักงานห้องบริการผ้า

ห้องรับผ้าปนเปื้อน

 

 

 

 

1010

1008

1009

1011

1037

7556

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์0-2200-77277727,1111อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย1035
หน่วยเภสัชกรรม0-2200-76781015,7678
หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์1919
หน่วยเวชระเบียน

 

 

จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7797

 

 

1020-5

 

 

9935

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
งานบริการเพื่อการเรียนการสอน /งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง   
หน่วยห้องผ่าตัด

 

สำนักงาน

0-2200-9915

 

9915

 

9922

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10

หน่วยวิสัญญีวิทยา0-2200-77957795,7766อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยผู้ป่วยใน

 

หัวหน้าหน่วย

เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 1

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 2

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 3

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 4

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 5

 

 

0-2200-7794

 

 

7794,1006

9928-9

9941

9942

9943

9944

9945

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยทันตกรรมชุมชน0-2200-76567656อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล7767อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม0-2200-77681033อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยธุรการ0-2200-77677793,1032,1003,7748,

 

1031,7787

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล0-2200-77927792,1002อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7736-8

 

(Fax.0-2200-7735)

0-2200-7739

7735-6

 

 

7739

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4001-2อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4003-4อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น4005-6อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม4007-8อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา4015-6,7673อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์4017อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก4019-20อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 8
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก4011-2อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 9
ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์4018อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 10
ห้องเตรียมงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์4009-10อาคารพรีคลินิก ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากฯ4014

 

4013

อาคารพรีคลินิก ชั้น 4

 

อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7

 

 

คลินิกต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

 สายตรงภายในสถานที่
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7799

 

(Fax.0-2200-7751)

2222-35

 

2236

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

 

 

0-2200-7770

 

090-197-0092 (มือถือ)

2237-42

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ0-2200-77712246-8
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

 

ห้อง Supply 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)   

0-2200-7772

 

(Fax.0-2200-7752)

3333-4

 

3337

3340

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

 

ห้องสำนักงาน

ห้องนัดหมาย CT SCAN

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7773

 

3341-4

 

3344

7773,3341-2

3346

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

 

ห้องสำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7774

 

3352

 

3347

3340

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

 

ห้องสำนักงาน

ห้องแลป

0-2200-7775

 

3353

 

3354

3355

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7776

 

(Fax.0-2200-7753)

4444-54

 

4455

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

 

คลินิกทันตกรรมเด็ก

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7778

 

4456-61

 

4462

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

0-2200-7779

 

 

 

4464

 

 

 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7557

 

(Fax.0-2200-7754)

5555-60

 

5561

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์0-2200-75755562,7575
คลินิกทันตกรรมหัตถการ

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7666

 

5569-70,5575

 

5561

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ห้องจ่ายผู้ป่วย

ห้อง Supply

0-2200-7746

 

0-2200-7702

7746

 

7702

5576

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

 

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7667

 

5578-9,

 

5583,7667,7685

5561

คลินิกกลาง

 

หัวหน้าคลินิก

คลินิกกลาง 1

คลินิกกลาง 2

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7676

 

(Fax.0-2200-7756)

 

6667

6675

6673

6666

6668-9

6680

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6
คลินิกทันตกรเทพรัตน์0-2200-79797979อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
Prestige  Clinic

 

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7878

 

 

7878,

 

8880-1,8883

8885

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

 

หัวหน้าคลินิก

ห้องแลป

ห้อง Supply

0-2200-7887

 

0-2200-7777 ต่อ 9901

(Fax.0-2200-9905)

 

 

9901

9905

9903

9902

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

สถานที่อื่นๆ

 

 สายตรงภายในสถานที่
จุด รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

 

(ห้องควบคุมระบบ CCTV)

1000อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
เคาน์เตอร์  ONE STOP SERVICE0-2200-75507550
ห้องควบคุมระบบประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ1999
ธนาคารกรุงเทพ สาขา คณะทันตฯ มหิดล02-354-3720-3
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0-2200-7788-97788-9
สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0-2200-76637663
โอเปอเรเตอร์คณะฯ (รับ-โอนสาย ภาควิชาและสำนักงาน)90
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา0-2200-76857685อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
หน้าห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 77510-4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ห้องพนักงานขับรถ  (หน่วยยานพาหนะ)7665อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
ห้อง E-learning0-2200-75447544อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
เจ้าหน้าที่อาคาร (อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5)7693อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5
หน้าห้องประชุมสมพร เรืองผกา7689
ห้องประชุมสมพร เรืองผกา7693
ห้องเก็บพัสดุ7670อาคารพรีคลินิก ชั้นใต้ดิน
บัณฑิตวิทยาลัย02-200-7661-27661-2อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด0-2200-7658-60

 

(Fax.0-2354-5278)

7658-60อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์7692

 

(ไม่มีโทรศัพท์)

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี0-2200-7672 ต่อ 611อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

 

0-2849-6600

 

ต่อ 2004-5,2064

(Fax.0-2849-6666)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)