เว็บไซต์เก่า

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

ผู้รับบริการรายใหม่ติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และทำบัตร ที่หน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยสามารถเข้ามากรอกเอกสารลงทะเบียนทำประวัติและออกบัตรผู้ป่วยได้เลย

 

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และระบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ป่วยเก่าออนไลน์

 

ในเวลาราชการ   วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา 07.30 น. – 15.00 น.

                         เฉพาะทุกวันพุธ              เวลา 07.30 น. – 11.00 น.

                        (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดต่อเนื่องเทศกาล)

                       *ในช่วงเวลานี้สามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยระบบการเรียนการสอน หรือ ระบบบริการ

นอกเวลาราชการ

                      วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา 15.30 น. – 19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

                      วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 07.30 น. – 15.30 น.

                     (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน และวันหยุดต่อเนื่องเทศกาล)

                     *ในช่วงเวลานี้เลือกได้เฉพาะระบบบริการเท่านั้น

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

ระบบการเรียนการสอน

รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ระดับก่อนปริญญา และระดับหลังปริญญา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทันตแพทย์ หากผู้ป่วยต้องการเลือกเป็นระบบการเรียนการสอน ต้องมาติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น

โดยเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. – 15.00 น.  

ยกเว้น ทุกวันพุธ
ต้องมาติดต่อก่อน 11.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย 11.00 น. – 15.30 น.)

ระบบบริการหรือระบบค่าตอบแทน

รักษาโดยทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทาง และอาจารย์ทันตแพทย์

หากผู้ป่วยต้องการเลือกเป็นระบบบริการ สามารถมาติดต่อได้ทั้ง ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการ

ในเวลาราชการ   วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา 07.30 น. – 16.30 น.

                         ยกเว้น ทุกวันพุธ      ต้องมาติดต่อก่อน 1100 น. (ปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย 11.00 น. – 15.30 น.)

นอกเวลาราชการ

                      วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา 16.30 น. – 19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

                      วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 07.30 น. – 15.30 น.

                     (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน และวันหยุดต่อเนื่องเทศกาล)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทันตกรรม

หมายเลขโทรศัพท์สายตรงหน่วยงาน

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยคลังผู้ป่วย (สำหรับผู้ป่วยระบบการเรียนการสอน)

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

หมายเลขโทรศัพท์สายตรงคลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

คลินิกกลาง

คลินิกเพรสทีจ (Prestige)

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

ช่องทางการติดต่อ Line Official Account ของคลินิกต่างๆ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคทันตกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

@omfsdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิควิทยาเอ็นโดดอนต์

@endo.dtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

@implantdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคทันตกรรมหัตถการ

@operdtmu

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คลินิคเพรสทีจ

@presdtmu