เว็บไซต์เก่า

“สิรินเด้นท์” ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว

ช่องทางการติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว “สิรินเด้นท์”
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ขอขอบคุณ ข่าวสำนักพระราชวัง

ภาพกิจกรรม

Press Release

เปิดนิทรรศการและแถลงข่าว “สิรินเด้นท์” ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว

ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น.