เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร / สมัครเรียน

เรียนทันตแพทย์ ไม่ยากอย่างที่คิด

บริการทางทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

แนะนำหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการผลิตบุคลากรด้านทันตกรรมให้แก่สังคมไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผลิตบุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับ โดยจำแนกเป็นหลักสูตรตามระดับการศึกษาดังนี้

MU DENT faculty of dentistry

บริการทางทันตกรรม

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรมและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย

ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

MU DENT faculty of dentistry

ข่าวประชาสัมพันธ์และแสดงความยินดี

MU DENT faculty of dentistry

ภาพข่าวกิจกรรม

“ เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันเป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย ” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

MU DENT faculty of dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการผลิตบุคลากรด้านทันตกรรมให้แก่สังคมไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผลิตบุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับ