เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร / สมัครเรียน

เรียนทันตแพทย์ ไม่ยากอย่างที่คิด

บริการทางทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม

MU DENT faculty of dentistry

แนะนำหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการผลิตบุคลากรด้านทันตกรรมให้แก่สังคมไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผลิตบุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับ โดยจำแนกเป็นหลักสูตรตามระดับการศึกษาดังนี้

MU DENT faculty of dentistry

บริการทางทันตกรรม

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรมและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย

ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

MU DENT faculty of dentistry

ข่าวประชาสัมพันธ์และแสดงความยินดี

MU DENT faculty of dentistry

ภาพข่าวกิจกรรม

“ เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันไม่กลับมาอีก ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันเป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย ” สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

MU DENT faculty of dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการผลิตบุคลากรด้านทันตกรรมให้แก่สังคมไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่ผลิตบุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับ โดยจำแนกเป็นหลักสูตรตามระดับการศึกษาดังนี้