เว็บไซต์เก่า

การปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง ผ่าตัด

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การปฏิบัติตัว ก่อน-หลัง ผ่าตัด

คำแนะนำภายหลังการผ่าตัดฟัน ผ่าฟันคุด ถอนฟัน

 • กัดผ้ากอซให้แน่นพอสมควรไว้ 2 ชัวโมง แล้วคายผ้ากอซทิ้ง หากมีเลือดไหลออกมาอีกให้วางผ้ากอซใหม่ที่ให้ไปลงลนแผลแล้วกัดต่ออีก 1 ชั่วโมง
 • ในขณะกัดผ้ากอซควรกลืนน้ำลายและเลือด ไม่ควรบ้วนน้ำลายและเลือดเพราะอาจทำให้เลือดออกและหยุดช้าลง
 • อาการบวมหลังการผ่าตัดสามารถเกิดได้ และเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันแรก สามารถลดอาการบวมได้โดยใช้เจลแช่เย็น หรือน้ำแข็งในถุงพลาสติกห่อด้วยผ้าหรือกระดาษประคบนอกปากบริเวณที่ทำการรักษาตลอดเวลา
 • ในวันแรกสามารถบ้วนปากและแปรงฟันได้ แต่ไม่ควรกลั้วปากแรงและควรแปรงฟันบริเวณที่ผ่าตัดอย่างระมัดระวัง
 • การบ้วนปากควรใช้น้ำเกลือ (น้ำ 1 แก้วผสมเกลือ 1 ช้อนชา) หรือบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก ที่ทันตแพทย์จ่ายให้เท่านั้น
 • ต้องทานยาปฏิชีวนะตามที่ทันตแพทย์จ่ายให้จนครบ ส่วนยาแก้ปวดสามารถทานได้ตามที่ระบุไว้ในฉลากยาเมื่อมีอาการปวด
 • ห้ามแคะ หรือดูดแผลถอนฟัน และแผลผ่าตัด
 • ห้ามออกกำลังกายหนักเกินควร แต่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 • ห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานของมึนเมาหรืออาหารเผ็ดจัด ร้อนจัด
 • อาหารในวันแรกควรเป็นอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวที่ไม่ร้อนมากเกินไปเช่น นม หรือโจ๊ก
 • ปัญหาการปวดบวมเป็นอาการปกติที่เกิดหลังการผ่าตัด โดยอาจจะมีอาการบวมมากที่สุด ในวันที่ 3 แต่ถ้ามีอาการบวมมาก และมีไข้สูงถือว่าเป็นอาการที่ผิดปกติ
 • หากได้รับการเย็บแผลไว้ให้กลับมาตัดไหมภายหลังการผ่าตัด 7 วัน หรือตามที่ทันตแพทย์นัด โดยท่านจะได้รับใบนัดตัดไหมด้วย
 • ปกติอาจมีเลือดซึมออกจากแผลได้เล็กน้อย ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันที

ข้อปฏิบัติตัว ก่อน ให้ยาระงับความรู้สึกและยาสงบประสาท

 • งดน้ำ นม เครื่องดื่มและอาหารทุกชนิด หลัง 24.00 น. จนกระทั่งทำผ่าตัดเสร็จ เพื่อป้องกันอันตรายจากการอาเจียนและสำลักอาหารเข้าหลอดลม / ปอด
 • ต้องมีญาติมาด้วยเพื่อช่วยเหลือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และเป็นผู้ที่สามารถรับกลับบ้านได้ ในกรณีไม่จำเป็นต้องค้างคืนที่โรงพยาบาล
 • ถ้ามีฟันปลอม / คอนแทคเลนส์ / เครื่องประดับทุกชนิด กรุณาถอดก่อนเข้าห้องผ่าตัดและไม่นำของมีค่าติดตัวมาในวันผ่าตัด
 • หากมียาที่รับประทานเป็นประจำ เช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยารักษาโรคหัวใจ วิตามินหรืออาหารเสริม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและนำยามาในวันผ่าตัด ซึ่งยาบางชนิดต้องรับประทานในเช้าวันผ่าตัดกับน้ำในปริมาณเล็กน้อย และยาบางตัวต้องงด
 • ไม่นำของมีค่าติดตัวมาในวันผ่าตัด