เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะผู้บริหาร

MU DENT faculty of dentistry

คณะผู้บริหาร

คณบดี

ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
sirichai.kia@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007901

รองคณบดี

ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
bundhit.jir@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007998

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา

ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
siriruk.nak@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007906

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
yosvimol.kup@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007907

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
kallaya.yan@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007909

รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
sammu99@gmail.com
โทร : 02-2007911

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
chuchai.anu@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007910

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
surakit.vis@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007917

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
pariya.kae@mahidol.ac.th
โทร : 02-2007904

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
pisol.sen@mahidl.ac.th
โทร : 02-2007903

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
somchart.gj@gmail.com
โทร : 02-2007905