เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น เฉพาะในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ งดวันพุธ (บ่าย) ตั้งแต่ 12 -28 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น เฉพาะในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ งดวันพุธ (บ่าย) ตั้งแต่ 12 -28 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล