เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น เฉพาะในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ งดวันพุธ (บ่าย) ตั้งแต่ 12 -28 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน หรือเร่งด่วนเท่านั้น เฉพาะในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ งดวันพุธ (บ่าย) ตั้งแต่ 12 -28 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล