เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนทำฟัน ท่านต้องทำอะไรบ้าง?

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนทำฟัน ท่านต้องทำอะไรบ้าง?

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล