เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานคลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานคลัง โทรศัพท์ : 02-200-7553, 02-200-7587
Line Official Account : @dentalhospitaldtmu