เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

สอบถามรายละเอียด : โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602