เว็บไซต์เก่า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย (1 คน / 1 การรักษา)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการทางทันตกรรม (โดยไม่คิดมูลค่า) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย (1 คน / 1 การรักษา)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันและเวลาที่จัดงาน : 20 ตุลาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566