เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรมปกติ” – คลินิกระบบการเรียนการสอน – คลินิกบริการระบบค่าตอบแทน เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ทั้งในเวลาและนอกเวลา ยกเว้นวันพุธ (บ่าย) : วันเสาร์-อาทิตย์

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปิดให้บริการทางทันตกรรมปกติ” – คลินิกระบบการเรียนการสอน – คลินิกบริการระบบค่าตอบแทน เปิดให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ทั้งในเวลาและนอกเวลา ยกเว้นวันพุธ (บ่าย) : วันเสาร์-อาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล