เว็บไซต์เก่า

วิดิทัศน์แนะนำ

วิดิทัศน์แนะนำ

Play Video

วิดิทัศน์แนะนำคณะ ปี 2559

Play Video

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ ครบรอบ 50 ปี

Play Video

วิดิทัศน์แนะนำคณะ ปี 2564

Play Video

วิดิทัศน์แนะนำคณะ ปี 2566 THAI

วิดิทัศน์แนะนำจากรายการต่างๆ

Play Video

ทันตแพทย์

Play Video

MU Link คณะทันตแพทยศาสตร์@มหิดล ตอนที่ 1

Play Video

MU Link คณะทันตแพทยศาสตร์@มหิดล ตอนที่ 2

Play Video

เด็กมาหาไร: EP.32: “ทันตแพทย์ มหิดล” คนรัก(ษา)ฟัน