เว็บไซต์เก่า

รับสมัครแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยบริการสุขภาพ

รับสมัครแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/1mZX4EsMvvmu5S2ddSYN3gws4fmrbPTJCbFstljSC-l4/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
02-200-7777 ต่อ 1003, 02-200-7763

ลงข่าว ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566