เว็บไซต์เก่า

รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ (Call Center)

รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ (Call Center)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ : https://forms.gle/kzdCWxZZBnvEaMUX9

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 02-200-7777 ต่อ 1003

ลงข่าว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566