เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer(Edge) 9 ขึ้นไป Google Chome , Firefox , Opera , Safari เวอร์ชั่นล่าสุด / บราว์เซอร์รุ่นใหม่
จะช่วยให้คุณใช้คุณลักษณะและเทคโนโลยีใหม่ ๆ บนเว็บไซต์นี้ ส่งผลให้ผู้ใช้ของคุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น
เว็บไซต์นี้ ใช้ Google Analytics ในการเก็บสถิติ

หากท่านไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ โปรดอัพเดท เบราเซอร์ของท่านตามลิ้งค์นี้ https://browser-update.org/th/

******* เนื่องจากหน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เป็น https://dt.mahidol.ac.th/th/ (หน้าภาษาไทย) ระหว่างวันที่ 1-21 มิถุนายน 2562 อาจทำให้เว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หน้าภาษาไทย)
บางลิงค์และบางไฟล์ อาจได้รับผลกระทบ ไม่สามารถโหลดได้ สามารถแจ้งได้ที่ หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ 7607