เว็บไซต์เก่า

กำหนดการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564

กำหนดการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล