เว็บไซต์เก่า

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงาน ศูนย์วัสดุทันตกรรมรากเทียม

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน ปฏิบัติงาน ศูนย์วัสดุทันตกรรมรากเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2566

 

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ :
https://docs.google.com/forms/d/1z3u_1_vqrT7ShzNNKUpK58DZUFQAWILe2ycvncOkHhw/

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 02-200-7777 ต่อ 1003

ลงข่าว ณ วันที่ 6 กันยายน 2566