เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

MU DENT faculty of dentistry

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มาลี อรุณากูร
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล