ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 

 

 ขอร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานเรื่อง “น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวสีดำ” โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ มหิดลสิทธารคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 ขอต้อนรับ ผู้ช่วยอาจารย์ ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Medical Chemistry and Chemical Biology on Epigenetics จากมหาวิทยาลัย Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine ประเทศญี่ปุ่น

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ในระดับ ดีเด่น

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ในระดับ ดีเด่น

 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีที่ภาควิชาเภสัชวิทยา สร้างผลงานวิจัยให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นอันดับที่สูงที่สุดในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา

pharmacology

 

 

  โครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ค่านิยมสำหรับคนยุคใหม่”

 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารทันตแพทย์มหิดลร่วมใจ” และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จ.ศรีสะเกษ

 

  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม ในหัวข้อ ความสุมดุลย์ของชีวิต