เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน กันยายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

M-Dent News ประจำเดือน สิงหาคม 2566

กิจกรรมแรลลี่ เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village]

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกของการทำงานของช่องปากที่บกพร่อง ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2” โดย ทันตแพทย์พร้อมรบ นิลกำแหง

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “ผลของการขยายคลองรากฟัน ระยะเวลาในการใส่ยาในคลองราก และระยะเวลาก่อนบูรณะถาวร ต่อความสำเร็จในการรักษา พัลพ์เพคโตมีในฟันกรามน้ำนม (การศึกษาย้อนหลัง)” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริรักษ์ สติมานนท์

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Dentistry (International Program) Assessor : Assoc. Prof. Dr. Jutatip Sillabutra : Assoc. Prof. Dr. Kwanjai Amnatsatsue

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere ALL FOR GP

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

ขอร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ‌

MU-NCKU International Exhibition & Symposium Medical Device Innovation & Medical Care