เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน กันยายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน กันยายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วันเวลาที่เริ่มงาน :

20 กันยายน 2566 เวลา : 13.00 – 14.30 น.

สำหรับวิทยาเขตพญาไท :

ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สำหรับวิทยาเขตศาลายา :

ณ ห้องประชุม คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ชั้น 3

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กันยายน 2566