เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน กันยายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน กันยายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วันเวลาที่เริ่มงาน :

20 กันยายน 2566 เวลา : 13.00 – 14.30 น.

สำหรับวิทยาเขตพญาไท :

ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สำหรับวิทยาเขตศาลายา :

ณ ห้องประชุม คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ชั้น 3

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กันยายน 2566