เว็บไซต์เก่า

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Dentistry (International Program) Assessor : Assoc. Prof. Dr. Jutatip Sillabutra : Assoc. Prof. Dr. Kwanjai Amnatsatsue

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Dentistry (International Program) Assessor : Assoc. Prof. Dr. Jutatip Sillabutra : Assoc. Prof. Dr. Kwanjai Amnatsatsue

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา