เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere ALL FOR GP

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมบรรยาย เรื่อง Everything Everywhere ALL FOR GP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

วันเวลาที่เริ่มงาน : 30-31 ตุลาคม 2566

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผ่านการถ่ายทอด Facebook Live และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 30 วัน


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมวิชาการ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPCBmfJrrJtRIR8z-Vt3CNuZzrz01hBC08RJ3dgnKwg0uQpg/viewform?pli=1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โทร 02-200-7853

ลงข่าว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566