เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

ลงข่าว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566