เว็บไซต์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ‌

ขอร่วมแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ‌

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566