เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “ผลของการขยายคลองรากฟัน ระยะเวลาในการใส่ยาในคลองราก และระยะเวลาก่อนบูรณะถาวร ต่อความสำเร็จในการรักษา พัลพ์เพคโตมีในฟันกรามน้ำนม (การศึกษาย้อนหลัง)” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริรักษ์ สติมานนท์

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “ผลของการขยายคลองรากฟัน ระยะเวลาในการใส่ยาในคลองราก และระยะเวลาก่อนบูรณะถาวร ต่อความสำเร็จในการรักษา พัลพ์เพคโตมีในฟันกรามน้ำนม (การศึกษาย้อนหลัง)” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริรักษ์ สติมานนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา


วันเวลาที่สอบ
: 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผ่านระบบ Microsoft Teams Meetings

Meeting ID: 468 864 139 946
Password: goiGe8