เว็บไซต์เก่า

Faculty of Dentistry’s Contribution of M-Dent Toothbrushes to “Boat of Sharing at Toong Phayathai” Campaign Run by Faculty of Science

ตุลาคม

MU DENT faculty of dentistry

Faculty of Dentistry’s Contribution of M-Dent Toothbrushes to “Boat of Sharing at Toong Phayathai” Campaign Run by Faculty of Science

Faculty of Dentistry’s Contribution of M-Dent Toothbrushes to “Boat of Sharing at Toong Phayathai” Campaign Run by Faculty of Science

On June 24, 2020, Prof. Dr. Waranun Buajeeb, Dean of Mahidol University Faculty of Dentistry (MUDT) along with Assoc. Prof. Dr. Rudee Surarit, Deputy Dean for Research of MUDT represented the faculty to provide 230 M-Dent toothbrushes to a CSR project called “Boat of Sharing at Toong Phayathai” currently run by Faculty of Science, Mahidol University.

 

In that regard, Dr. Ruchareka Wittayawuttikul, Deputy Dean for Quality Development and Social Engagement of the Faculty of Science, was invited to receive the products in the hallway on the 1st floor of the 50th Anniversary of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Building.

 

The main target for the Boat of Sharing campaign is to help households from 230 families in Soi Suan Ngern Community, which are now suffering from the impacts of the COVID-19 outbreak, by providing them with final goods and daily needs.

การประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence”

ตุลาคม

MU DENT faculty of dentistry

การประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence”

การประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence” เนื่องใน วาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีทันตแพทย์จากประเทศต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล