เว็บไซต์เก่า

เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธ์คุณภาพสูง

เครื่องตรวจวัดกลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่น

เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดความเร็วสูง

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องแยกประเภทโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างในช่องปาก (pH meter)

กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดสามกระบอกตา (Light Microscope)

เครื่องขัดผิวตัวอย่าง(Polishing Machine)

เครื่องวัดมิติวัสดุ (Measuring Microscope)