เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธ์คุณภาพสูง

(Ultrapure Water System)

รุ่น : EQ7000

ผู้ผลิต : France

รหัสครุภัณฑ์ : 1-64-409000010752-1

สมบัติเฉพาะ :

เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merck Milli-Q ภายในมีส่วนประกอบในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ถึง 6 ส่วน คือ Pretreatment Pack, Reverse Osmosis, Electrodeionization (Elix Module), Oxidation UV Lamp, polishing cartridge, Choice of final filters depending on application needs สามารถผลิตน้ำได้ทั้งน้ำ Type II และ Type I เพื่อใช้ในงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email