เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ

(Highspeed cutting machine)

รุ่น : ACCUTOM -100

ผู้ผลิต : Struers , Copenhagen, Denmark

รหัสครุภัณฑ์ : 2-65-409000010746

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องตัดตัวอย่างชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงานจำพวกโลหะ อโลหะ กระดูก ฟัน แผ่นพีซีบี ไฟเบอร์ แร่ธาตุ คอนกรีต สามารถปรับตั้ง
ความเร็วรอบของใบตัดได้ตั้งแต่ 300 ถึง 5,000 รอบต่อนาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 50 รอบต่อนาที
สามารถปรับตั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ของใบตัดได้ตั้งแต่ 0.005 ถึง 3 มิลลิเมตรต่อวินาที โดยปรับละเอียดช่วงละ 0.005 มิลลิเมตรต่อวินาที สามารถตัดชิ้นงานได้โตสูงสุดไม่เกิน 54 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6

Facebook
Twitter
Email