เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องวัดความเป็นกรดด่างในช่องปาก (pH meter)

(pH meter)

รุ่น : ORION 3-star

ผู้ผลิต : Expotech U.S.A

รหัสครุภัณฑ์ : ร-51-044, 1-55-409000004658

สมบัติเฉพาะ :

ช้วัดค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ของสารละลาย สามารถวัดได้  pH -2.000  to 19.999 Resolution  0.1, 0.01, 0.001  Relative Accuracy ± 0.002

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณัฑฐา ภัทรวิสิฐเศรษฐ์, นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 และ 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email