เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องขัดผิวตัวอย่าง(Polishing Machine)

(Polishing Machine)

รุ่น : RotoPol-21

ผู้ผลิต : Struers, Copenhagen, Denmark

รหัสครุภัณฑ์ : DT-44-083

สมบัติเฉพาะ :

จานขัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ปรับความเร็วรอบได้ 150 และ 300 รอบต่อนาที มีระบบน้ำไหลผ่านจานขัด

ผู้รับผิดชอบ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email