เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดความเร็วสูง

(High Speed Centrifugation)

รุ่น : Microfuge® 18 Centrifuge

ผู้ผลิต : Germany

รหัสครุภัณฑ์ : ร-48-114

สมบัติเฉพาะ :

เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่สามารถทำความเร็วรวมได้สูง โดยทำความเร็วรอบได้สูงสุด 14,000 รอบต่อ นาที (rpm) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการปั่นให้ตัวอย่างตกตะกอนในระยะเวลาอันสั้น

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นางสาวสุภาพร มาลา, นายศรุต ไทยรัตน์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email