เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกทันตกรรมพิเศษ

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกทันตกรรมพิเศษ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกทันตกรรมพิเศษ (ระบบบริการ)

การให้บริการ

คลินิกทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ในเวลาราชการ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00น – 16.30น.

วันพุธ เวลา 09.00น. – 12.00น.

 

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30น. – 20.00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00น. – 16.30น.

 

ปิดวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-2007799 ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 07.30น.


คลินิกทันตกรรมพิเศษมีจำนวนยูนิตทำฟันทั้งหมด 43 ยูนิต เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดหมาย ผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย ผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

ผู้ป่วยใหม่

ทำการรักษาโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การรักษาด้านทันตกรรมทั่วไป ด้านงานอุดฟัน งานรักษารากฟัน งานทันตกรรมประดิษฐ์ งานปริทันต์ การรักษารอยโรคในช่องปาก งานรักษาระบบบดเคี้ยว และงานทันตกรรมรากเทียม

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                   

 -ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                        

 -ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)  เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.)มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ขั้นตอนการให้บริการ

ผู้ป่วยที่มารับบริการ ก่อน 08.30น. คลินิกทันตกรรมพิเศษ เปิดให้บริการ หยิบบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00น. ทำแบบคัดกรองและวัดความดันโลหิต

 

บัตรคิวสีฟ้า – ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย (ผู้ป่วยที่ยังไม่มีแฟ้มประวัติให้ติดต่อหน่วยเวชระเบียนก่อน)

บัตรคิวสีส้ม – ผู้ป่วยนัดหมาย

 

เจ้าหน้าที่จะเรียกตามบัตรคิวเพื่อคัดแยกและเรียงลำดับเพื่อเข้ารับการรักษา

เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย

 • สอบถามอาการเบื้องต้น
 • สอบถามความต้องการระบุแพทย์ประจำ/ไม่ระบุแพทย์ประจำ
 • ให้ลำดับคิวเข้ารับการรักษา
 • ลง BP ,ลงทะเบียนรับเข้าผู้ป่วยใหม่
 • เบิกแฟ้มเวชระเบียน
 • ออกใบ day chart
 • ออกใบรับรองแพทย์/ ใบประกันสังคม(เมื่อผู้ป่วยต้องการ)

 

ผู้ป่วยมีนัดหมาย

 • รับใบนัดเข้าระบบ SSB ลง BP ผู้ป่วย
 • ออกใบ day chart , slip ออกใบรับรองแพทย์/ใบประกันสังคม

 

ผู้ป่วยที่มาฉุกเฉินจากแผนกอื่น ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 • สอบถามอาการฉุกเฉินและเบิกเวชระเบียนอธิบายรายละเอียดให้ผู้ป่วยรับทราบพร้อมให้ผู้ป่วยเช็นยินยอมรับการรักษาเฉพาะอาการ
 • รอเข้ารับการรักษาตามเวลานัดหมาย หรือตามลำดับคิว
 • ผู้ป่วยที่มารับบริการหลัง 09.00น. ให้ทำแบบคัดกรองวัดความดันโลหิตแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ได้เลย