INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

ระบบการเรียนการสอน

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ชั้น 9

เปิดบริการ  : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30 น.-15.30 น.

โทร.02-200-7777 ต่อ 9901 และ 9911     

 มือถือ 063-847-4109

: ยกเว้นวันพุธบ่าย

 

 

การให้บริการ  

ตรวจผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย ผู้ป่วยนัดหมาย ผู้ป่วยฉายรังสีวิทยา ผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยมีใบส่งระหว่างหน่วยงาน
หรือมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

 

ให้บริการโดย    

: คณาจารย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

: นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร  

 

ประเภทการรักษา

 • ดวงตาเทียม,เบ้าตาเทียม,ใบหน้าเทียม,นิ้วเทียม
 • เพดานเทียม,ผู้ป่วยฉายรังสี,จัดฟัน cleft lip
 • จักษุแพทย์,เวชศาสตรร์ช่องปาก
 • ใส่ฟันเทียมถอดได้,ครอบฟัน,สะพานฟัน,ทันตกรรมรากเทียม

 

ตรวจผู้ป่วยใหม่  และผู้ป่วยเก่า walk in 
>>ผู้ป่วยใหม่ต้องทำประวัติที่เวชระเบียนก่อน<<
ติดต่อรับคิว ณ คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
วันจันทร์-พุธ เวลา  ติดต่อรับคิว 08.30น.-10.30น. (จำนวน 5-6 คิว)

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ทำแบบคัดกรองและวัดความดันโลหิต ยื่นพร้อมบัตรนัด หรือบัตรประจำตัวฯ
 • ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดมาย ผู้ป่วยใหม่  เจ้าหน้าที่จะซักประวัติเบื้องต้น
  • แจ้งขอใบรับรองแพทย์ และใบประกันสังคม 
  • ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่คลินิก
  • นั่งรอเข้ารับการรักษา
  • หลังรักษาเรียบร้อย รอชำระค่าใช้จ่าย นัดหมายครั้งถัดไป

 

จำนวนทันตแพทย์ให้บริการในแต่ละวัน

       ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย walk in  เวลา

 • วันจันทร์-พุธ  โดย นศ.ทพ.หลังปริญญา  1  ท่าน/คาบ 
 • กรณี  เร่งด่วน     ตรวจรักษาทันที
 • มีใบส่งตัว          ตรวจรักษาทันที/เข้าคิว
 • กรณี ไม่เร่งด่วน   ตรวจเข้าคิว นศ.หลังปริญญา

 

ผู้ป่วยนัดหมาย 

 • วันจันทร์-ศุกร์  ทันตแพทย์ลงตรวจรักษา จำนวน 5-8 ท่าน /คาบ

 

สิทธิการรักษา **ติดต่อศูนย์ประสานสิทธิทุกครั้งที่มาทำการรักษา**

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.)  มาตรา 33,39 และ 40

5.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

7.สิทธิสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

8.สิทธิสวัสดิการสำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์

9.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ระบบบริการ

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ชั้น 9

เปิดบริการ  : 
วันจันทร์ – ศุกร์     เวลา 16.30 น.-19.30 น.

วันเสาร์  – อาทิตย์  เวลา 09.00 น.-16.00 น.

โทร.02-200-7887   มือถือ 090-197-0033

**ปิดทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน **

 

การให้บริการ    ตรวจผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย ผู้ป่วยนัดหมาย ผู้ป่วยฉายรังสีวิทยา  ผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยมีใบส่งระหว่างหน่วยงาน หรือมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นๆ

ให้บริการโดย  : โดยคณาจารย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทการรักษา

 • ดวงตาเทียม,เพดานเทียม,ใบหน้าเทียม,นิ้วเทียม
 • ใส่ฟันเทียมถอด,
 • ใส่ฟันเทียมติดแน่น,ครอบฟัน,สะพานฟัน,ทันตกรรมรากเทียม
 • อุดฟัน ไม่ซับซ้อน,ขูดหินน้ำลาย
 • รักษาคลองรากฟัน

 

ตรวจผู้ป่วยใหม่  และผู้ป่วยเก่า walk in 
>>ผู้ป่วยใหม่ต้องทำประวัติ
ที่เวชระเบียนก่อน<<

ติดต่อรับคิว ณ  คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-18.30 น.  (จำนวน 5-8 คิว)

วัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. (จำนวน เช้า 10-12คิว/บ่าย10 คิว)

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ทำแบบคัดกรองและวัดความดันโลหิต ยื่นพร้อมบัตรนัด หรือบัตรประจำตัวฯ
 • ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดมาย ผู้ป่วยใหม่  เจ้าหน้าที่จะซักประวัติเบื้องต้น
  • แจ้งขอใบรับรองแพทย์ และใบประกันสังคม 
  • ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่คลินิก
  • นั้งรอเข้ารับการรักษา
  • หลังรักษาเรียบร้อย รอชำระค่าใช้จ่าย นัดหมายครั้งถัดไป

 

จำนวนทันตแพทย์ให้บริการในแต่ละวัน 

     ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย  walk in 

 • วันจันทร์-ศุกร์ ทันตแพทย์ลงตรวจรักษา จำนวน 1-2 ท่าน /คาบ
 • เสาร์,อาทิตย์ ทันตแพทย์ลงตรวจรักษา จำนวน 1-2 ท่าน /คาบ

 

ผู้ป่วยนัดหมาย

 • วันจันทร์-ศุกร์  ทันตแพทย์ลงตรวจรักษา จำนวน 8-13 ท่าน /คาบ
 • เสาร์,อาทิตย์ ทันตแพทย์ลงตรวจรักษา จำนวน 8-10 ท่าน /คาบ

สิทธิการรักษา **ติดต่อศูนย์ประสานสิทธิทุกครั้งที่มาทำการรักษา**

 

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่                                    

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ(สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)                                                         

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ) เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการประกันสังคม(สปส.) มาตรา 33,39 (ยกเว้น ม.40)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์