เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการเข้ารับการรักษาที่หน่วยผู้ป่วยใน

แนวทางการเข้ารับการรักษาที่หน่วยผู้ป่วยใน

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับการรักษาที่หน่วยผู้ป่วยใน

          หน่วยผู้ป่วยใน ตั้งอยู่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ ทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการ มีจำนวนเตียงที่สามารถให้บริการได้ในปัจจุบันจำนวน 11 เตียง แบ่งเป็น

– ห้องพิเศษเดี่ยว          จำนวน 4 ห้อง

– ห้องพิเศษวีไอพี          จำนวน 1 ห้อง

– ห้องพิเศษรวม            จำนวน 2 ห้อง ( แยกชาย – หญิง ห้องละ 3 เตียง )

          ให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณใบหน้าและขากรรไกร เช่น ขากรรไกรยื่น ฟันไม่สบกัน
มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ( ปากแหว่งเพดานโหว่ ), มะเร็งหรือก้อนเนื้อที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือกรณีที่ต้องทำหัตถการที่ซับซ้อนทางทันตกรรม เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยอายุ 20 – 50 ปี และเป็นผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี

         

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าพักรักษาที่หน่วยผู้ป่วยใน

  1. ผู้ป่วยอายุมากกว่า 10 ปีเป็นต้นไป
  2. ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะวิกฤตหลังผ่าตัด
  3. ผู้ป่วยที่ไม่มีโรคทางระบบต่างๆ ที่ยังควบคุมไม่ได้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

          นอกเหนือจากการรับบริการผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้ว ทางหน่วยผู้ป่วยในยังรับผิดเรื่องงานด้านอื่น เช่น

  • เข็มทิ่มตำกรณีนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 15.30 เป็นต้นไป)
  • บริการผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หลังเวลา 19.30 น.
  • บริการผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินทางทันตกรรม*หลังเวลา 19.30 น.ในวันจันทร์-ศุกร์, เสาร์อาทิตย์หลังเวลา 15.30 น. และวันหยุดต่างๆ ที่คณะปิดทำการตลอด 24 ชม.


หมายเหตุ

* =  คือผู้ป่วยที่มีอาการ เลือดออกไม่หยุด ปวดรุนแรง บวม หรือได้รับอุบัติเหตุบริเวณฟันหรือขากรรไกร