เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยของหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยของหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการเข้ารับบริการของคลินิกทันตกรรมพิเศษ (ระบบบริการ)

สถานที่ตั้งหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

ศูนย์ประสานสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

เวลาทำการ

ในเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
นอกเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
*ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศ*

 

ผู้ให้บริการ

ในเวลาราชการ            นักประชาสัมพันธ์ 2 คน

นอกเวลาราชการ          เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยสัมพันธ์ 1-2 คน

 

ขอบเขตภารกิจการให้บริการของหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

  1. แนะนำข้อมูลการเข้ารับบริการทางทันตกรรม (เคาน์เตอร์บริการ/โทรศัพท์/LINE Official)

– แนะนำข้อมูลการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่

– แนะนำขั้นตอนการติดต่อเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยเดิมที่มีนัดหมาย/ไม่มีนัดหมาย

  1. ตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายที่มีในระบบ
  2. สอบถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่และการบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม
  3. ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนการบริการ/สถานที่

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์

เคาน์เตอร์หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ (หมายเลข 2)
ศูนย์ประสานสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทรศัพท์สายกลาง 02-200-7777 กด 9
 สายตรง 02-200-7727
 เบอร์ติดต่อภายใน 1111 / 7727

แนวทาง/ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วย