เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การเข้ารับบริการหน่วยคลังผู้ป่วยของผู้มารับบริการ

การเข้ารับบริการหน่วยคลังผู้ป่วยของผู้มารับบริการ

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

การเข้ารับบริการหน่วยคลังผู้ป่วยของผู้มารับบริการ

เปิดบริการ      

วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 7.30 – 19.30 น.

วันพุธ เวลา 7.30 – 12.00 น.

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการเข้าคิวการรักษาสำหรับผู้ป่วย

 1. ผู้ป่วยนำแฟ้มเวชระเบียนมาติดต่อที่หน่วยคลังผู้ป่วย เคาน์เตอร์หมายเลข 5 ชั้น 2
 2. ผู้ป่วยนั่งรอเรียกชื่อ
 3. เจ้าหน้าที่ทำการลงคิวการรักษาให้ผู้ป่วยในแฟ้มเวชระเบียน และในระบบคอมพิวเตอร์
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเรื่องคิวการรักษา ระยะเวลาการรอคิว และแจ้งวิธีการติดต่อเมื่อถึงคิว (ส่งไปรษณียบัตรแจ้งให้ผู้ป่วยติดต่อกลับ)
 5. ผู้ป่วยไปชำระเงิน (ถ้ามี) ที่เคาน์เตอร์การเงินคลินิกทันตกรรมพิเศษ
 6. เมื่อผู้ป่วยชำระเงินเสร็จแล้ว นำแฟ้มเวชระเบียนกลับมาคืนที่หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรมหรือคลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน (ในกรณีที่ไม่มีการส่งต่อไปคลิกนิกอื่น)
 7. กรณีที่มีการส่งต่อคลินิกอื่น เมื่อผู้ป่วยเข้าคิวการรักษา หรือ ชำระเงินเสร็จแล้ว (ถ้ามี) ให้ไปติดต่อคลินิกอื่นตามใบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างคลินิก

 

ขั้นตอนการสอบถามคิวการรักษา

 1. ผู้ป่วยติดต่อที่หน่วยคลังผู้ป่วย เคาน์เตอร์หมายเลข 5 ชั้น 2
 2. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการสอบถามคิวการรักษาที่ผู้ป่วยต้องการทราบ พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือยื่นแฟ้มเวชระเบียน (ถ้ามี)
 3. เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลการเข้าคิวการรักษาของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ และในแฟ้มเวชระเบียน (ถ้ามี)
 4. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดคิวการรักษาให้ผู้ป่วยทราบ
 5. ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบคิวการรักษาเบื้องต้นได้ทาง QR Code

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-2007777 ต่อ 1027 หรือ 02-2007798

 

ขั้นตอนการโอนย้ายระบบการรักษา (จากระบบการเรียนการสอนเป็นระบบบริการ/ค่าตอบแทน)

 1. กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ส่งต่อมาจากคลินิกอื่น ผู้ป่วยต้องติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 ช่องผู้ป่วยเก่า แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายระบบการรักษา
 2. ผู้ป่วยนำใบนำทางจากหน่วยเวชระเบียนมาติดต่อที่หน่วยคลังผู้ป่วย เคาน์เตอร์หมายเลข 5 ชั้น 2 พร้อมแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายระบบการรักษา
 3. กรณีที่ผู้ป่วยต้องการย้ายการรักษาทั้งหมดเป็นระบบบริการ/ค่าตอบแทน สามารถดำเนินการโอนย้ายที่หน่วยคลังผู้ป่วยได้ทันที
 4. กรณีที่ผู้ป่วยต้องการย้ายการรักษาเป็นระบบบริการ/ค่าตอบแทน เฉพาะบางงาน ต้องผ่านการส่งต่อจากทันตแพทย์หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม หรือจากนักศึกษาทันตแพทย์/ทันตแพทย์ที่เขียนส่งต่อจากคลินิกอื่นไว้แล้ว
 5. เจ้าหน้าที่หน่วยคลังผู้ป่วยดำเนินการโอนย้ายระบบการรักษาของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ และในแฟ้มเวชระเบียน พร้อมให้ผู้ป่วยลงนาม
 6. ผู้ป่วยนำแฟ้มเวชระเบียนไปติดต่อคลินิกทันตกรรมพิเศษ หรือคลินิกอื่นๆ ที่เป็นระบบบริการ/ค่าตอบแทน

 

ประเภทของคิวการรักษา

 • ขูดหินน้ำลาย / รักษาโรคเหงือก
 • อุดฟัน / Inlay / Onlay
 • ฟอกสีฟัน
 • รักษาคลองรากฟัน
 • ใส่ฟันเทียม / ครอบฟัน / สะพานฟัน