เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับคำปรึกษาและกรณีฉุกเฉิน คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับคำปรึกษาและกรณีฉุกเฉิน คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

MU DENT faculty of dentistry

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับคำปรึกษาและกรณีฉุกเฉิน คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

ระบบการเรียนการสอน

เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์

ยกเว้นวันพุธบ่าย

 

การให้บริการ

-ทันตแพทย์ประจำบ้านและทันตแพทย์หลังปริญญา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

-อาจารย์ทันตแพทย์

 

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินงานทันตกรรมบดเคี้ยว ให้การรักษาฉุกเฉินโดยทันตแพทย์ประจำบ้านและทันตแพทย์หลังปริญญา ทุกวัน

                        เวลา  09.00 -11.30  น

                        เวลา 13.00-15.00  น

      *** ยกเว้นวันพุธ เวลา 13.00 น- 15.30 น ***

 

การลงปฏิบัติงานของทันตแพทย์ประจำบ้านและทันตแพทย์หลังปริญญา 

วันจันทร์             

เวลา 09.00 -12.00 น

เวลา 13.00-16.00 น


วันพุธ                 

เวลา 09.00 -12.00 น


วันพฤหัสบดี          

เวลา 09.00 -12.00 น

เวลา 13.00-16.00 น

 

สิทธิการรักษา

1.สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายตรง ได้แก่

-ข้าราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ (สังกัดกระทรวง/สังกัดกรุงเทพมหานคร)

-ข้าราชการ/พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

2.สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ(หน่วยงานในสังกัดรัฐวิสาหกิจ)

เช่น กสทช.การประปา,การไฟฟ้า,การกีฬา,การท่องเที่ยว,การรถไฟ,การท่าเรือ,ไปรษณีย์ไทย,การบินพลเรือน,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.),ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.สิทธิสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) (บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท)

4.สิทธิสวัสดิการบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

5.สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์

6.ผู้ป่วยที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล