เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566 ในงานครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2566
: ปลอกจับแปรงสีฟัน (ประเภทสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล นายพีรพงษ์ ตัวงาม และนางสาวรัตติพร กายเพชร

: อุปกรณ์ดูแลช่องปากและลำคอ (ประเภทสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ นายพีรพงษ์ ตัวงาม และนางสาวรัตติพร กายเพชร

: อุปกรณ์เก็บและเตรียมตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสำหรับไมโครทิวป์ 54 ช่อง (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

: ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ

: เกมจำลองการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงธารี จำปีรัตน์

: ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล นายพีรพงษ์ ตัวงาม และนางสาวรัตติพร กายเพชร

: สูตรกลูโคสไซรัปคลอเฮกซิดีนเจลสำหรับรากฟันน้ำนม (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

: อุปกรณ์ช่วยกระชับหน้ากากอนามัยให้แนบสนิทกับใบหน้า (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ และนายพีรพงษ์ ตัวงาม

: น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากข้าวสีดำ (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ และนางสาววฐิรวรรณ บัวแย้ม

: วิธีการจำแนกมะเร็งช่องปากกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ชนิดสแควมัสโดยการแสดงออกของยีน EZH2 และชุดตรวจทีีใช้วิธีการนั้น (ประเภทอนุสิทธิบัตร) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงพวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล นางเพชรมณี สีหาวง นายดุสิต บุมาลี และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร