เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ศ.คลินิก ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

วุฒิการศึกษา
– พ.ศ.2545 ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2537 M.Sc. in Advanced Educational Program,University of Minnesota U.S.A
– พ.ศ.2537 Certificate in Pediatric Dentistry Universityof Minnesota U.S.A
– พ.ศ.2527 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
– พ.ศ.2525 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พ.ศ.2523 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณวุฒิ
– พ.ศ. 2540 วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
The American Board of Pediatric Dentistry U.S.A
– พ.ศ. 2541 อนุมัติบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

 

งานวิจัยที่สนใจ

1. การป้องกันโรคฟันผุ
2. ฟลูออไรด์
3. ทันตวัสดุ
4. การจัดการพฤติกรรมในเด็ก

 

E-mail : siriruk.nak@mahidol.ac.th