เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ระยะสั้น สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 2567

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระปี 2568 – 2571

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน เมษายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “อย่ารอให้คนอื่นเป็นคนให้ค่าเรา เพราะเราต้องเห็นคุณค่าของเราเองก่อน” ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์

ความสำคัญของน้ำลาย

ผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อกำหนดความปลอดภัย เมื่อเชื่อม ตัด ขัด เจียร หรืองานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567

M-Dent News ประจำเดือน มีนาคม 2567

โยธี คาร์นิ ว้าว!! ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ DTMU51/MIDS#5