INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โยธี คาร์นิ ว้าว!! ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ DTMU51/MIDS#5

โยธี คาร์นิ ว้าว!! ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ DTMU51/MIDS#5

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :
11 เมษายน 2567 เวลา 16.30 – 20.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567